lauantai 5. toukokuuta 2012

Lukeminen kannattaa aina - ja sitä riittää!

Olen tässä pikku hiljaa koonnut yhteen lukemattomia ja luettuja rintasyöpäopuksia word-tiedostoon. Tässä teillekin tiedoksi jo aikas vaikuttava listaus, jollaista en ainakaan ole itse mistään löytänyt valmiina. Toivottavasti siitä on iloa ja hyötyä jollekulle muullekin. Suurin osa kirjoista on naisten kirjoittamia, mutta mukana on myös rintasyöpäpotilaiden miesten kirjoittamia, jotka kyllä itse jätän suosiolla lukematta, jotain muuta ne voivat hyvinkin kiinnostaa. Saatan käydä täydentämässä tätä vielä, jos ja kun jotain uutta (tai vanhaa) ilmestyy. Ammennettavaa kun tässä aiheessa riittää. 

Rintasyöpäblogeja on myös tosi paljon, etenkin nuorten kirjoittamia. Aivan mahtavia tekstejä: elämänmakuisia, rohkeita ja rehellisiä! Niistä en kuitenkaan taida ihan samanlaista listaa alkaa kokoamaan. Rintasyöpäyhdistyksen nettisivuilta löytyy niitä onneksi jo aika mukavasti (omanikin hetken päästä), jos osaa oikeasta paikasta mennä etsimään. Laitan varuiksi linkin tämän sivun loppuun. Miksei sinne voisi vaikka käydä viemässä tämän kirjalistankin? Ajatuksia herättäviä lukuhetkiä!

Rintasyöpäkirjoja, -artikkeleita ja -tutkimuksia:

Marja Aarnipuro 2011. Rintasyöpävuosi. Teos. Ks. myös Rintasyöpävuoden Facebook-sivu: https://www.facebook.com/pages/Rintasy%C3%B6p%C3%A4vuosi/277592032265553?ref=ts 
Marja Aarnipuro 2012. Kontrollista kontrolliin. Syöpä 5/2012, s. 27.
Marja Aarnipuro 2014. Rintasyövän jälkeen. Teos. http://www.teos.fi/uutiset/marja-aarnipuron-rintasy%C3%B6p%C3%A4vuosi-kirjalle-odotettua-jatkoa.html
Marja Aarnipuro 2019. Rintasyöpämatka. Docendo. https://docendo.fi/sivu/tuote/rintasyopamatka/2441181
Kati Ahonen 2005. Elämän nuorallatanssija. Pilot-kustannus.
Pirkko Aitoaho 2005. Parempia ihmisiä. Otava. 
Noora Ala-Korpela & Veera Rasi 2011. KAUNIIT IHMISET EIVÄT SYNNY TYHJÄSTÄ. Naisten kokemuksia rintasyövän aiheuttamista muutoksista naiseudessa ja seksuaalisuudessa sekä saadusta tuesta. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pori. Hoitotyön koulutusohjelma, diakonisen hoitotyön suuntautumisvaihtoehto, sairaanhoitaja (AMK) + diakonian virkakelpoisuus.
Else-Maj Albrecht & Seija Pukonen 1979. Toivoa epätoivossa – syöpäpotilaan kokemuksia. Tammi.
Mirjo Anttola-Hakala 2009. Karkauspäivä. Omakustanne. Kuuntele myös Mirjon haastattelu: http://areena.yle.fi/radio/1286873
Petri Bono ja Heikki Joensuu 2010. Rintasyövän uudet täsmälääkehoidot. Duodecim 2010;126(10):1205-1215.
Lisa Carey 1998. Merenneitojen laulu. WSOY.
Sirkka Garam 2008. Rintamalla. Syöpä, minä, me. Kirjapaja.
Satu Hassi 2002. Tukka hattuhyllyllä. WSOY.
Katja Hautamäki-Lamminen 2012. Seksuaalisuuden muutokset syöpään sairastuessa - tiedontarpeet ja tiedonsaanti. (Changes in sexuality due to cancer - information needs and access). Acta Universitatis Tamperensis 1716. Tampere University Press. http://acta.uta.fi/pdf/978-951-44-8760-6
Päivi Hietanen 2014. Rintasyövän hoitotrendit – lisää lääkkeitä ja parantuneita potilaita. Suomen Lääkärilehti 42/2014, 2678.
Päivi Hietanen & Juha Nirkko (toim.) 1996. Haaste elämältä. Kokemuksia syövästä. Suomalaisen kirjallisuuden seura.
Marketta Hyytiäinen & Sari Karppinen 2012. RINTASYÖPÄÄ SAIRASTAVAN NAISEN SELVIYTYMISEN TUKEMINEN. Naisten ilta Keravan seurakunnassa. Opinnäytetyö. Diakonia-ammattikorkeakoulu. Diak Itä. Pieksämäki. http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/52327/Hyytiainen_Marketta_Karppinen_Sari.pdf?sequence=1
Marika Javanainen & Paula Immonen (toim.) 2008. Rintasyöpä. Syöpäsäätiön XXXV Symposiumi 7.–8.2.2008. Focus Oncologiae, Syöpäsäätiön julkaisusarja No 9, 2008. http://cancer-fi-bin.directo.fi/@Bin/644fb1e60cf8c8cff7dff23f41a93409/1420955879/application/pdf/52520449/FocusO_2008_verkko.pdf  
Pirjo Kainulainen 2012. Ammattina potilas. Into Kustannus. http://www.intokustannus.fi/kirja/ammattina_potilas/
Pirjo Kainulainen 2012. 11 vuotta syöpäpotilaana. Levinnyttä rintasyöpää sairastava Pirjo kertoo tarinansa. Apu 12.4.2012. http://www.apu.fi/artikkeli/11-vuotta-syopapotilaana
Susanna Kallio 2012. Syöpäsäärystimet. Omakustanne. http://www.kirjasampo.fi/fi/kulsa/http%253A%252F%252Fwww.btj.fi%252Fat_1822646
Pia Kaulio & Leena Rosenberg (toim.) 2008. Nainen ja rintasyöpä - Rikottu mutta kokonainen. Minerva Kustannus Oy. http://www.minervakustannus.fi/kirjat/kirja.php?kirja=408
Ray Kluun 2007. Vaimo kävi lääkärissä. Like.
Hanna Kostamo 2015. Twin Managementtia ja vähän erilainen hoitovapaa. Arator Oy. http://www.arator.fi/twin-managementtia.html
Irene Kuusimäki 2006. Matkalla uuteen minuuteen. Lounais-Suomen Syöpäyhdistys.
Jari Kylmä 2012. Toivo elämän voimana. Rinnakkain. Rintasyöpäyhdistys Europa Donna Finland ry. Tiedotuslehti 2/2012, s. 4-5. http://www.rintasyopayhdistys.fi/media/lehdet/rinnakkain-2-2012-low.pdf
Annukka Kyytinen & Hilkka Toivonen-Alastalo 2010. Diagnoosi: Rintasyöpä. Books on Demand.
Kirsti Lagerspetz 2000. Mitä tulee mieleen – psykologin esseitä. Tammi.
Ella-Maija Laitasalo 2004. Kertomus parantumisesta. Nemo.
Cecilia Laitinen 2013. Rintasyöpäpotilaan elämä rintasyövän jälkeen: Terveysnetti. Opinnäytetyö. Turun ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201305107747
Elina Larsson 2023. Rintasyövästä ehjäksi? Rintasyöpäpotilaiden kokemuksia hoitomuodoista ja erilaisten tukimuotojen tarpeesta. Rintasyöpäyhdistys – Europa Donna Finland. https://www.europadonna.fi/ajankohtaista/verkkouutiset/rintasyovasta-ehjaksi-julkaisu/
Leena Lehmuspuu 2006. Muodonmuutos. Myllylahti. 
Marjut Leidenius & Heikki Joensuu 2010. Rintasyövästä paranee yhä useampi, mutta paraneeko myös elämänlaatu? Duodecim 2010; 126; 10: 1195-6. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo98824.pdf Marjut Leidenius, Tiina Tasmuth, Tiina Jahkola, Tiina Saarto, Meri Utriainen, Leila Vaalavirta, Aila Tiitinen & Irja Idman 2010. Rintasyövän hoidon aiheuttama pitkäaikainen sairastavuus. Duodecim 2010; 126; 10: 1217-25. http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo98827.pdf
Kaija Leino 2011. Pirstaloitumisesta kohti naisena eheytymistä – Substantiivinen teoria rintasyöpäpotilaan sosiaalisesta tuesta hoitoprosessin aikana. Acta Universitatis Tamperensis 1652. Tampere University Press. http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/66806/978-951-44-8555-8.pdf?sequence=1
Leopold, Loewensteinin prinssi 1971. Aika rakastaa, aika kuolla. Otava.
Maire Leppänen 2005. Mysteeri – kyhmy kainalossa. Kustannus HD.
Raija Lindgren 2000. Vain pari sanaa ja maailma muuttui – vaikeankin syövän kanssa voi elää.
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys.

Kati Lintonen, Liisa Elovainio, Kati Voima 1987. Rintasyöpä. Otava.
Juha Maasola 1980. Suru jonka sain. Gummerus. 
Hanna Meretoja 2022. Elotulet. WSOY. https://www.wsoy.fi/kirja/hanna-meretoja/elotulet/9789510468913
Ulla-Maria Mesiä 2022. Kolmas viikko. Books on Demand. https://www.bod.fi/kirjakauppa/kolmas-viikko-ulla-maria-mesiae-9789528041146 
Katja Muurinen 2009. Rintasyöpäpotilaiden kokemuksia syövän liitännäishoitojen aikana. Tampereen yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, hoitotieteen laitos, pro gradu -tutkielma. 
https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/80545/gradu03519.pdf?sequence=1 
Eva Nilson 2011. Miten lapset reagoivat, kun äti sairastaa? Miten autamme lasta selviytymään?  http://www.europadonna.fi/@Bin/173919/lapset-ja-aidin-sairaus.pdf
Maija Paavilainen 2005. Kokonaisena – rintasyövästä huolimatta. Kirjapaja.
Conny Palmkvist 2007. En päästä sinua. Helmi.
Kaisu Pitkälä & Pirkko Siltala (toim.) 1994. ”En lähde itseltäni salaa” – Elinan kirja. Kirjayhtymä.
Elina Pulli 2015. Tukkasurma. Kustantamo S&S.
Mirja Rajaniemi 2014. Syöpäsoturit. Painoykkönen Ky. (Omakustanne)
Niina Repo 2008. Arpi. WSOY.
Rintasyöpäyhdistyksen nettisivut. http://www.europadonna.fi/
Rintasyöpäyhdistyksen Facebook-sivu. http://www.facebook.com/rintasyopayhdistys
Leena Rosenberg-Ryhänen (toim.) 2010. Pieniä askelia ja oikeita valintoja. Kirja syövästä toipuvalle - ja vähän muillekin. Suomen Syöpäpotilaat. Suomen Syöpäyhdistys. http://www.syopapotilaat.fi/kirjat.php
Carita Rosenqvist 2012. Voimaannuttava vertaisuus - kaikille mahdolliseksi? Blogi. Rinnakkain. Rintasyöpäyhdistys Europa Donna Finland ry. Tiedotuslehti 1/2012, s. 7.
Päivi Salonen 2011. Quality of Life in Patients with Breast Cancer. A prospective intervention study. Academic dissertation. Acta Universitatis Tamperensis 1649. Tampere University Press. http://acta.uta.fi/pdf/978-951-44-8549-7.pdf
Lahja Sarkkinen 1986. Syövän jälkeen voi elää. Uusi tie.
Milka Sauvala 2014. Kun syöpä vie rinnan. Kauneus ja terveys 7.10.2014.
Anna-Liisa Suni & Juha Hänninen 2003. Kun tuuli käy – inhimillinen kuolema. Kirjapaja.
Astrid Swan 2019. Viimeinen kirjani. Kirjoituksia elämästä. Nemo.
http://nemokustannus.fi/kirjat/viimeinen-kirjani-kirjoituksia-elamasta/
Suomen Syöpäpotilaat 2011. Rintasyöpäpotilaan opas. http://www.syopapotilaat.fi/opas-rintasyopapotilaanopas.php http://www.syopapotilaat.fi/pdf/rintasyopaopas.pdf
Suomen Syöpäpotilaat 2002. Nuoren perheen selviytymisopas. http://www.syopapotilaat.fi/opas-nuorenperheenselviytymisopas.php http://www.syopapotilaat.fi/pdf/nuorenperheenselvopas.pdf
Syöpäjärjestöjen nettisivut 2012. Syöpä lapsiperheessä. http://www.cancer.fi/potilaatjalaheiset/laheisille/lapsiperheet/
Syöpäjärjestöjen nettisivut 2012. Rintasyöpä. http://www.cancer.fi/tietoasyovasta/syopataudit/rintasyopa/
Syöpäjärjestöjen nettisivut 2012. Voimarunoja. http://www.cancer.fi/keskustelut/voimaviesti/arkistoidut_voimaviestit/
Minna Tani 2007. Kanelinkukkia kuutamossa. Pilot-kustannus Oy. 
Marja Leena Toukonen 2012. Valo taipuu. http://valotaipuu.blogspot.fi/ 
Eija Tuomela 2002. Dromedaarirouva. Kesuura.
Katelijne Van Heukelom 2006. Rinta rinnan. Like.
Tuula-Liina Varis 2008. Irma. WSOY.
Leena Väisänen & Tytti Solantaus. Lapsi ja vanhemman syöpä. (Pieni kirjanen)
Mikko With 2019. Vaimoni vasen rinta ja muuta sairasta. Myllylahti.
http://www.myllylahti.fi/kirjat/terveys/vaimoni-vasen-rinta-ja-muuta-sairasta-1-detail

Muita ”matkaoppaitani”:

Jessica Ainscough 2012. "Can You Say No Without Feeling Guilty?"
http://www.positivelypositive.com/2012/04/26/can-you-say-no-without-feeling-guilty/ 
Richard Beliveau & Denis Gingras 2012. Ruokavalio ja syöpä. Otava.
Barbara Berger 2003. Kasva vahvaksi. Pikaruokaa sielulle. Karisto.
Rhonda Byrne 2008. Salaisuus. WSOY.
Rhonda Byrne 2010. Voima. WSOY.
Juliette Clarke 1997. Naisen muistikirja. Kustannus-Mäkelä Oy. (suom. & toim. Raija Viitanen)
Laura Day 2006. Eläköön kriisi! Voimaa ja rohkeutta vaikeista ajoista. Basam Books.
Carita Hellsten 2007. Virtaus ja vastarinta - Nainen matkalla minuuteen. 1. taskukirjapainos. Kirjapaja.
Tommy Hellsten 2013. Oivalluksen kynnyksellä. Minerva Kustannus Oy.
Hanna Jensen 2009. Eri nainen. Voiko itseään ja elämäänsä muuttaa? Kirjapaja.
Kaija Maria Junkkari 1998. Naisen parhaat vuodet. Otava.
Kaija Maria Junkkari 2000. Naiseksi joka olet. Kirjapaja.
Liisa Koivula 2012. Näin pysyt nuorena. Hyvä terveys 25.4.2012.
http://hyvaterveys.fi/artikkelit/N%C3%A4in-pysyt-nuorena/1476/
Erja Korteniemi-Poikela & Raisa Cacciatore 2011. Aikuisen naisen seksi. WSOY. 
Anja Laner 1999. Sanat kuin elämänilo. Kylli Kosken elämänfilosofia. WSOY.
Maaria Leinonen 1983. Jos näkisit, rakastaisit. Kirjapaja.
Martti Lindqvist 2004. Toivosta ja epätoivosta. 2. painos. Kirjapaja. 
Anna-Leena Lääperi 2004. Hyvyyden kosketus. Esa Print. http://www.raikal.fi/index.php?sivu=2767
MTV3/Helmi 25.7.2008. Kriisin vaiheet.
Minna-Sisko Mäkinen 2004. Ilo, surun sisko. Psalmeja arjessa. Karas-Sana.
Hilkka Olkinuora 2008. Elä ihmeessä! Kirja naiselle. Helmi Kustannus.
Hilkka Olkinuora 2009. Nyt, aina. Pieni katumusoppi. Helmi Kustannus.
Ulla-Maija Paavilainen 2011. Hanki elämä! Jokanaisen voimakirja. WSOY.
Merja Perttula 2011. Toivo on elämänvoima. Syöpä 4/2011, s. 18–20. http://epaperi.luovia.fi/6c5b7de775e9eebfa66873f2f4153f7c/ (FT Jari Kylmän haastattelu)
Ilona Rauhala 2009. Kokonaiseksi. Kustannusosakeyhtiö Otava.
Ingrid Riedel 2000. Nainen ja muutoksen vuodet. Kirjapaja.
Tarja Sandberg 2010. Mistä halu syntyy? Tammi.
Maryon Stewart 2012. Luonnollinen menopaussi. Elä ilman oireita ja herkuttele hyvällä ruualla. Schieldts.
Tarja Tallqvist 1997. Tarjolla toivoa. Tammi.
Ilkka Vartiovaara 2003. Pieni mielihyvän kirja. WSOY.
Ilkka Vartiovaara 2005. Terveydestä ja ei-terveydestä. Kirjapaja.
Anna Westerlund & Saana Saarinen 2011. Näin selviydyt vaihdevuosista. Duodecim.
Jörg Zink. Pikaista parenemista. Kirjaneliö.

Rintasyöpäblogeja ja Facebook-sivuja löytyy mm. Rintasyöpäyhdistyksen sivuilta: http://www.europadonna.fi/rintasyopa2/blogeja-ja-facebook-sivuja/ 
- Aika monia blogeja olen koonnut suoraan tähän oman blogini reunaankin.

Muihin syöpäsairauksiin liittyviä kirjoja voi etsiskellä Suomen Syöpäpotilaiden nettisivuille kootuista kirjalistoista: http://www.syopapotilaat.fi/kirjat.php

HYKSin Syöpätautien klinikan potilasoppaat antavat tietoa syöpätautien hoidosta ja elämään vaikuttavista asioista sairauden hoito- ja seuranta-aikana. Oppaat ovat syntyneet yhteistyössä eri huippuasiantuntijoiden kanssa. Hanketta on johtanut HYKS Syöpätautien klinikan professori Heikki Joensuu. Huom. Muiden sairaanhoitopiirien alueilla nämä oppaat eivät sovellettavissa kaikilta osin.
- Sivuilta voi katsoa ja kuunnella myös kolmen rintasyöpäpotilaan haastattelut: http://syopaklinikantukijat.fi/potilasoppaat/

4 kommenttia:

 1. Kävin juuri lukemassa muutamien "kollegojen" tekstejä. Tämä (http://ajatelmiani.vuodatus.net/blog/3206440/rikkaruoho/) rikkaruohovertaus on mielettömän hyvä. Ja kuvaa hyvin monien muidenkin kuin kirjoittajansa tunnelmia näin keväällä. Kiinalaisten mukaan mikään ei ole tärkeää paitsi puutarhanhoito. Me sairastuneet laajennamme käsitystä sisäisten rikkaruohojen tuhoamiseen ja terveyteen:

  "Rikkaruoho on kuin syöpä, kun se on kerran päässyt itämään, sitä voi olla vaikea kitkeä pois. Joku rikkaruoho leviää nopeasti, toinen hitaammin. Jotakin rikkaruohoa on vaikea hävittää, toista ehkä helpompi. Johonkin ruohoon ei toimi mikään myrkky, joku toinen saattaa myrkyttyä ja antautua helpommin. Jos rikkaruohon huomaa ajoissa, ennenkuin se on levinnyt tai levittänyt siemeniään ja jos sen saa napattua pois juurineen päivineen, niin silloin on hyvät mahdollisuudet päästä siitä eroon. Niin ja on se varmasti vähän maaperästä ja sijainnistakin kiinni, jossakin olosuhteet on otollisemmat, kun taas toiseen maaperään / paikkaan ne ei idä koskaan. Myös hyvin hoidettu kukkapenkki tai kasvimaa voi hyvin. Niinkuin ihminenkin. Silti joskus rikkaruoho voi alkaa kasvamaan paikassa, jota olisi hoidettu todella hyvin, mutta hyvä hoito jatkossa voi myös pitää rikkaruohot kurissa, vaikka siemeniä jossain olisikin.

  Musta tuntuu, että syövän kitkeminen voi olla lääketieteelle ja potilaille yhtä haasteellista kuin rikkaruohot puutarhurille. Musta tuntuu, että vaikka mä olen viimeaikoina hoitanut hyvin itseäni, niin olisiko se rikkaruohon siemen voinut saada alkunsa jostain nuoruudestani kun olen eläny ehkäpä epäterveellisti? Vai onkohan se siemen ollut jo tässä mullassa jo alunperinkin? Joku sen on varmasti laukaissut itämään, olisiko hormonihoidot? Tai imetysaikaiset otolliset olosuhteet (useat rintatulehdukset)? Tai ehkäpä vaan tässä mullassa olisi rikkaruoho itänyt, vaikka olisi mitä tehnyt. Itse uskon, että kyse on monen asian summasta. Joilla sinänä ei ole mitään merkitystä, kun itämään on kerran päässyt.

  Onneksi kuitenkin tai ainakin toivottavasti tähän minun sisäiseen rikkaruoho-ongelmaani päästiin puuttumaan melko aikaisessa vaiheessa. Voihan olla, että koko kasvi saatiin jo leikkauksessa kitkettyä pois, mutta onneksi lisäksi vielä hyvät myrkyt tarjolla ja ne on nyt kaikki isketty maaperään. Ihan takuulla myrkyttäessä on tuhottu paljon niitä hyviäkin kukkia, mutta elämä uusiutuu, kroppa uusiutuu, ja toivoa sopii, että kaikki rikkaruohot on poissa ja elimistössäni uusiutuu vain hyvät ja terveet solut, vahvoiksi ja elinvoimaisimmiksi kuin koskaan. Ei auta kuin toivoa, että syöpäni on jokin kiltti rikkaruoho, eikä ainakaan mikään voikukka tai koiranputki, joita on vaikea pitää aisoissa."

  Liikunta, terveellinen ruoka ja onnellisuus ja stressittömyys, on todettu vähentävän syövän uusiutumisen riskejä. Nyt kiinnitän siihen vieläkin enemmän huomiota, että söisin hyvin, liikkuisin paljon ja tekisin asioita joista tulen hyvälle tuulelle ja onnelliseksi. Pidän huolta omasta maaperästäni nyt tarkemmin kuin koskaan, Minun kroppani, tämä oma ja ainutkertainen, jossa toivottavasti ei enää kasva yhtään pahaa kasvia.

  Hoitakaamme hyvin itseämme ja perennapenkkejämme <3"

  VastaaPoista
 2. Kiitos vielä sinulle rohkeudestasi, paljon halauksia <3

  VastaaPoista
 3. Eipä kestä. "Sisukas ja pelkäämätön oon" - kuten Emma Salokoski ihanassa Dalai Lama-laulussaan. :-)

  VastaaPoista
 4. Löysin Roosa nauhan Facebook-sivuilta yhden uuden omakustanteisen runokirjan, tässä se tiedoksi teille muillekin:

  "Syöpäsäärystimet" – runoja huikealta matkalta

  Susanna Kallion esikoisrunokokoelma Syöpäsäärystimet on omakohtainen kertomus matkasta rintasyövän maailmaan.

  Sairastuttuaan Susa etsi kirjastoista ja kirjakaupoista kirjaa, josta saisi vertaistukea tälle matkalle. Kun sellaista ei löytynyt, hän ryhtyi kirjoittamaan itse. Kirja sai nimensä kutimesta, joka kulki mukana syöpähoidoissa.

  Syöpäsäärystimet on Kallion omakustanne. Alkuun hän jakoi kirjaa itse ystävilleen ja läheisilleen. Palaute oli voimakasta: lukijat kertoivat itkeneensä ja nauraneensa teoksen parissa. Runot koskettavat sekä syöpään itse sairastuneita että heidän läheisiään, joille runot avaavat uusia näkökulmia ymmärtää sairastuneen ajatusmaailmaa.

  Kirjaa on saatavilla Akateemisesta kirjakaupasta sekä Fiskarsin Café Antiquesta n. 20 € hintaan.

  Tässä pari näyterunoa:

  "Puhuin pitkää puhelua
  ystävän kanssa.
  Ja kuinka ollakaan, käsi hakeutui rintaan.
  Siinä se oli, etusormen alla.
  Kyhmy.
  Ja heti tiesin."

  Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä, ja joka vuosi Suomessa todetaan pelkästään rintasyöpää yli 4000 uutta tapausta. Se tarkoittaa noin 333 tapausta jokainen kesäkuukausi, eli tänäänkin noin 11 naista saa rintasyöpädiagnoosin. Sairastuminen on jokaiselle ainutkertainen, henkilökohtainen tragedia. Susa suhtautui sairastumiseensa arkipäiväisesti:

  "En minä hetkeäkään ajatellut,
  että miksi juuri minä.
  Pikemminkin,
  että miksipä ei
  siinä missä kuka tahansa muukin.

  Miksi minä olisin mitenkään
  erityistapaus, suojelukohde."

  - Susanna Kallio

  VastaaPoista