sunnuntai 21. helmikuuta 2016

Syöpälääkkeiden sydänhaitoista

Löysin viime vuonna ilmestyneestä Duodecim-lehdestä (5/2015) erittäin hyvän artikkelin (Piuhola ym.), josta tässä ensi viikolla tehtävää sydämen magneettikuvausta odotellessa muutama valittu lainalause lähinnä niistä lääkkeistä, joita itse olen hoitopolkujeni aikana saanut. Myös monet muut, kuten Herceptin, aiheuttavat sydänvaurioita.

"Sydämen kannalta ongelmallisimpia solunsalpaajia ovat antrasykliinit, joiden aiheuttama sydämen vajaatoiminta voi ilmaantua vuosien kuluttua hoidon jälkeen." (Piuhola ym. 2015, 441). - Bingo! Olen itse saanut antrasykliinejä (epirubisiinia) kolme annosta sekä vuonna 2001 että vuonna 2012. Ja kun niihin lisätään vielä vuonna 2001 CEFissä saamani syklofosfamidi- ja fluorourasiili-tiputukset ja vuonna 2012 CEX-hoitojen osana napsimani Xeloda-tabletit (kabesitabiini), ei ole ihme, että sydänparkani on reagoinut. 

"Syöpäsairauksien lääkehoito tähtää kasvainsolujen jakautumisen estoon ja apoptoosin eli ohjelmoituneen solukuoleman tai kuolion aikaansaamiseen. Samat solujen elossapysymiseen vaikuttavat signaalimekanismit säätelevät usein sydänlihaksen toimintaa. Sydänlihassolujen rajallisen uusiutumiskapasiteetin ja toimintareservin vuoksi hoidon komplikaationa saattaa kehittyä sydämen vajaatoimintaa. Vajaatoiminnan lisäksi syöpähoitoihin saattaa liittyä lääkeaineiden mukaan myös verenpaineen nousua, sydänlihasiskemiaa, rytmihäiriöitä sekä QT-ajan pidentymistä (TAULUKKO)." (Piuhola ym. 2015, 441). - Rytmihäiriökin on jo plakkarissa... HUOM: Klikkaa taulukkoa, niin näet sen paremmin ja suurempana!
"Antrasykliinien aiheuttaman sydäntoksisuuden keskeinen kliininen ilmentymä on vasemman kammion supistusvireyden heikkeneminen ja sydämen vajaatoiminta. Haitat voivat joskus ilmaantua akuutisti hoidon aikana, useimmiten kuitenkin subakuutisti tai jopa vuosia hoidon jälkeen. Myöhäishaittojen taustalla on antrasykliinin aiheuttama sydänlihassolujen vaurio ja korjausmekanismien rajallisuuden takia suurentunut alttius myöhemmin verenpaineen,
sepelvaltimotaudin ja muiden stressitekijöiden aiheuttamille vaurioille. --
Muista pitkään
käytössä olleista solunsalpaajista alkyloivat aineet, kuten syklofosfamidi ja ifosfamidi, voivat
aiheuttaa akuutisti oireista sydämen vajaatoimintaa ja sydänpussin nesteilyä.
"
(Piuhola ym. 2015, 442). - Niinpä niin. Vuosien päästä ilmestyivät vasemman kammion supistumisongelma ja sydämen vajaatoiminta. 

"Antrasykliinisolunsalpaajien aiheuttama sydänlihasvaurio ja ejektiofraktion väheneminen
voivat korjautua osittain, jos lääkehoito päästään aloittamaan suhteellisen pian vaurion ilmaannuttua. Varhainen toteaminen ei ole helppoa.
Kun oireet ovat selviä, tilanne on yleensä edennyt jo suhteellisen pitkälle, ja toisaalta syöpäpotilaalla sydämen vajaatoimintaoireisto
voi helposti sekoittua mahdollisen taudin etenemisen tai esimerkiksi anemian aiheuttamiin oireisiin. Pitkä oireeton aika solunsalpaajahoidon ja oireisen vajaatoiminnan synnyn välissä voi vaikeuttaa diagnostiikkaa."
(Piuhola ym. 2015, 442-443). - Itse en osannut edes ajatella, että sydämessäni olisi jotain vikaa, ennen kuin tilanne päässyt jo aika pahaksi. Luulin vain, että aerobinen kuntoni on huono ja että naishormonien poistaminen elimistöstä aiheuttaa taas uudenlaisia oireita... 

"Fluoropyrimidiinit 5-fluorourasiili ja kapesitabiini lisäävät sydänlihasiskemian ja sydäninfarktin riskiä. Myös kuolemaan johtavia haittavaikutuksia on raportoitu." (Piuhola ym. 2015, 443). - Näitäkin aineita on suoneen ja suuhun pistelty... 

"Sydänhaittoja antrasykliinihoidosta saaneen potilaan ennuste on siis parempi, jos mahdollinen vaurio havaitaan ja hoito aloitetaan aikaisin, mieluiten jo oireettoman vasemman kammion toimintahäiriön vaiheessa. Tämän takia eurooppalainen konsensuslausumassa suositetaan antrasykliinihoitoa saavan potilaan sydäntilanteen arviointia sydämen kaikukuvauksella ennen hoidon aloitusta ja sen jälkeen määrävälein 18 kuukauden ajan sekä vielä kymmenen vuoden kuluttua hoidon päätyttyä. Kliinisessä käytännössä systemaattinen seuranta ei aina toteudu." (Piuhola ym. 2015, 446) - Kunpa olisi toteutunut, ei olisi päässyt ihan hulluksi sydämeni tilanne. 

"Syöpälääkehoitoja saaneille potilaille on katsottu hyödylliseksi aloittaa normaali sydämen vajaatoiminnan lääkehoito, mikäli ilmaantuu vajaatoiminnan oireita ja ejektiofraktio vähenee alle 50 %:iin. Oireettomillekin tulisi aloittaa lääkehoito ja tauottaa heidän syöpälääkkeen käyttöään ainakin ejektiofraktion ollessa alle 40 %, kunnes ejektiofraktio palautuu." (Piuhola ym. 2015, 446) - Onneksi nämä lääkkeet myös auttavat, ainakin oma oloni on kohentunut loppukesästä todella merkittävästi beetasalpaajan ja ACE-estäjän ansiosta. Ensi viikolla tehtävä sydämen magneettikuva kertoo lisää, samoin labratulokset. Kardiologin vastaanotolle menen seuraavalla viikolla, siellä saan sitten kuulla, missä nyt mennään.


Lähde:

Jarkko Piuhola, Olli Tenhunen ja Risto Kerkelä 2015. Syöpälääkkeiden sydänhaitat. Duodecim 2015;131;5:441-447.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti