keskiviikko 15. kesäkuuta 2016

Tutkimustuloksia taas: tiivis rinta onkin hyvä juttu?

LK Amro Masarwah väittelee perjantaina Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa aiheesta "Rinnan matala tiiviys huonontaa rintasyövän ennustetta". Erittäin mielenkiintoinen väitöskirja jälleen, kannattaa tutustua, etenkin jos aihe on omakohtainen. Tyylilleni uskollisena julkaisen taas väitöstiedotteen täällä blogissani. 

Vaikka tiivis rintakudos on tunnettu rintasyövän riskitekijä, rintarauhaskudoksen matala tiiviys puolestaan huonontaa rintasyövän ennustetta. Erityisen huono ennuste on potilailla, joilla on sekä matala rinnan tiiviys että runsaasti hyaluronaania rintasyöpäkudoksessa, osoitti Itä-Suomen yliopistossa tarkastettava lääketieteen kandidaatti Amro Masarwahin väitöstutkimus. Käytössä olevaa rintasyövän ennustemallia saatiin tutkimuksessa kehitettyä osuvammaksi lisäämällä siihen uusia ennustetekijöitä.

Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä ja johtava syy naisten syöpäkuolemiin maailmanlaajuisesti. Tärkeimmät rintasyövän ennustetekijät ovat kasvaimen koko ja erilaistumisaste, leviäminen kainaloimusolmukkeisiin, kasvaimen hormonireseptoristatus ja HER2-positiivisuus. Uusien, aiempaa tarkempien ennusteellisten tekijöiden kehittäminen olisi tarpeen, sillä niillä voi olla tulevaisuudessa merkitystä rintasyöpäpotilaiden yksilöllisen hoidon suunnittelussa.

Rinnan tiiviyden yhteys rintasyövän riskiin on hyvin tiedossa. Naisilla, joilla on erittäin tiivis rauhaskudosrakenne, on 4–6-kertainen riski sairastua rintasyöpään. Rinnan tiiviyden yhteyttä syövän ennusteeseen on kuitenkin tutkittu vasta vähän.

Hyaluronaani on soluväliaineen sokerimolekyyli, joka esiintyy normaalisti lähes kaikissa kudoksissa, ja sen aineenvaihdunta häiriintyy syövässä edistäen syövän etenemistä.

Tutkimuksessa arvioitiin rintakudostiiviyden ja hyaluronaanipitoisuuden sekä niiden yhdistelmän ennusteellista merkitystä rintasyövässä. Tutkimuksessa oli 278 rintasyöpätapausta vuosilta 2002-2008, ja potilaista puolet oli HER2-positiivisia. Rintakudoksen tiiviyden osuutta rinnan pinta-alasta tarkasteltiin mammografiakuvista, joista syöpä oli todettu. Väitöskirjan ensimmäisessä osatyössä rintarauhaskudoksen tiiviyden ja muiden tekijöiden vaikutusta taudin ennusteeseen tarkasteltiin runsaan kuuden vuoden seurannassa. Toisessa osatyössä selvitettiin rintarauhaskudoksen tiiviyden, mammografiassa näkyvien kasvaimen morfologisten piirteiden ja hyaluronaanin välistä yhteyttä. Seuranta-aika oli kahdeksan vuotta. Kolmannessa osatyössä arvioitiin yleisimmin käytössä olevan rintasyövän ennustemallin, Nottinghamin prognostisen indeksin, käyttökelpoisuutta, kun sen laskentakaavaan lisättiin uusia ennustetekijöitä, kuten hormonireseptorit, HER2 ja rinnan matala tiiviys.

Tulokset osoittivat, että hyvin matala rintarauhaskudoksen tiiviys oli itsenäinen rintasyövän ennustetta huonontava tekijä sekä tautivapaan että kokonaiselinajan suhteen. Matalaan tiiviyteen liittyi myös kasvainten suurempi aggressiivisuus.

Lisäksi osoitettiin, että jos rinnan tiiviys oli alle 25 prosenttia, hyaluronaanin korkea pitoisuus sekä syöpäsoluissa että kasvainta ympäröivässä tukikudoksessa korreloi tilastollisesti rintasyövän huonoon ennusteeseen ja oli itsenäinen riskitekijä riippumatta HER2-statuksesta. Potilailla, joilla oli sekä matala rinnan tiiviys että runsaasti hyaluronaania rintasyöpäkudoksessa, oli erityisen huono ennuste.

Sisällyttämällä käytössä olevaan rintasyövän ennustemalliin rintojen matala tiiviys ja HER2-positiivisuus muodostettiin uusi ennustemalli, Kuopio-Nottinghamin prognostinen indeksi, jonka ennusteellinen kyky osoittautui paremmaksi kuin alkuperäisessä mallissa.

Lääketieteen kandidaatti Amro Masarwahin väitöskirja Mammographic Breast Density, Tumour Characteristics and the Expression of Hyaluronan as Prognostic Surrogate Markers for Breast Cancer tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Peter B. Dean Turun yliopistosta ja kustoksena professori Ritva Vanninen Itä-Suomen yliopistosta. Tilaisuus on englanninkielinen.


Mammographic breast density, tumour characteristics and the expression of hyaluronan as prognostic surrogate markers for breast cancer
Masarwah, Amro
Itä-Suomen yliopisto, 2016
Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Health Sciences, 351
(pdf, 3.8 MB)

Aika ja paikka: 17.6.2016 klo 10, Kuopion yliopistollinen sairaala, Auditorio 1    

hde: http://www.uef.fi/-/rinnan-matala-tiiviys-huonontaa-rintasyovan-ennustetta

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti