torstai 1. syyskuuta 2016

Tutkimustuloksia jälleen

Uunituoretta tutkimusta jälleen vanhasta tutusta aiheesta:

Rintasyöpäriski on suurempi kyhmyn löytäneillä (1.9.2016)

Vain kaksi sadasta rintasyöpäseulontoihin osallistuneesta naisesta on tuoreen tutkimuksen mukaan kertonut tutkimustilanteessa oireista, jotka ehkä viittaavat rintasyöpään. Oireita voivat olla esimerkiksi kyhmy tai muutokset rinnan ihossa.

Seulonnoissa löytyneistä rintasyövistä 11 prosentissa naisella oli ollut oireita.

Suomen Syöpärekisterin joukkotarkastusrekisterin tutkimuksessa on arvioitu väärien positiivisten mammografiatulosten ja oikeiden positiivisten tulosten kumulatiivista riskiä. Tutkimus on osa Deependra Singhin epidemiologian väitöstutkimusta, jota hän tekee Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikköön.

Tutkimusaineistona olivat yli 413 000 suomalaisen 50 - 69-vuotiaan naisen mammografiaseulontojen tiedot 20 vuodelta eli maksimissaan 10 seulontakäynniltä. Tutkimuksessa verrattiin oireita kokeneita naisia niihin, joilla ei ollut ollut oireita.

Naisilla, jotka olivat löytäneet kyhmyn rinnastaan, oli suuri väärän positiivisen tuloksen riski (45 prosenttia 10 tutkimuksen jälkeen). Tosin heiltä myös löytyi rintasyöpä useammin kuin niiltä, jotka eivät olleet löytäneet kyhmyä (16 prosentilta 10 tutkimuksen jälkeen). Naisilla, jotka eivät olleet löytäneet kyhmyä, riski oli huomattavasti pienempi (väärän positiivisen tuloksen riski 17 prosenttia ja rintasyöpäriski 6 prosenttia). Riski oli suurempi myös muilla oireilla.

Tutkimuksen tulokset kannustavat naisia raportoimaan oireistaan röntgenlääkärille tai -hoitajalle mammografiatutkimusta tehtäessä. Tämä lisää mahdollisuuksia syövän varhaiseen toteamiseen. Tulos myös osoittaa, että röntgenlääkärin ja -hoitajan täytyy tarkasti arvioida rinnassa esiintyneitä oireita mammografiakuvaa tulkitessaan.

- Tiedämme nyt, että tieto oireista tukee mammografiakuvan tulkintaa, ja jos se arvioidaan huolellisesti, se auttaa syövän varhaisessa toteamisessa, kertoo tutkija Singh.

- Tieto auttaa myös parantamaan seulontaohjelman vaikuttavuutta, jos sen avulla löytyy vähemmän niin sanottuja välisyöpiä eli syöpiä, jotka löytyvät kahden seulontamammografian välissä.

 - Seuraavassa vaiheessa tutkimme oireiden, mammografioiden välissä todettujen syöpien ja kuolemien välistä suhdetta, kertoo Singh.

Tutkimusraportti


Lähde: http://www.uta.fi/ajankohtaista/tutkimusuutiset/ilmoitus.html?id=118230

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti