maanantai 29. syyskuuta 2014

Tautinen some?

Tautinen mediaUudessa Duodecim-lehdessä esitellään mielenkiintoinen uutuuskirja "Tautinen media" seuraavasti, on ihan pakko jakaa täällä:

"Terveysvalistuksen ja median suhde on ristiriitainen. Terveyttä käsittelevässä uutisoinnissa sekoittuvat faktatieto, tunteet ja yksittäiset kokemukset. Terveysviestinnän tutkijoiden ja toimittajien kirjoittama teos Tautinen media on ensimmäinen suomalainen kokonaisesitys terveysjournalismista.

- Terveysviestinnän medioituminen muuttaa käsityksiä terveydestä. Terveysjournalismi paitsi kuvailee sairauksia ja tuo julki potilaan äänen, se myös antaa sairauksille kuvastoa ja käsitteitä. Määrittelemällä sairauden journalismi tulee samalla määritelleeksi terveyden. Esittämällä mikä on terveellistä ja mikä ei ole, media luo normaaliuden ja kelvollisen elämän ihanteita, sanoo kirjan toimittanut FT Ulla Järvi.

Verkko tarjoaa vertaistukea ja väylän potilaan äänelle

- Perinteisen median rinnalle on kasvanut laaja ja monipuolinen sosiaalinen media, jossa jaetaan kokemuksia ja haetaan tietoa. Verkossa pääsee näkyviin sekä lääketieteellinen tauti että sairauden kokemus, potemus, toteaa yksi kirjan kirjoittajista, YTT Sinikka Torkkola.

Sosiaalinen media on muuttanut terveydenhuollon ammattilaisen ja potilaan välistä kanssakäymistä: potilaat ovat valveutuneempia ja ottavat enemmän selvää asioista itse. Sosiaalinen media myös horjuttaa lääketieteen auktoriteettia. Verkkokeskustelujen ymmärtäminen osaksi sairauksien hoitamista ja terveyden edistämistä avaa uudenlaisen mahdollisuuden potilaan äänen kuulemiselle.

- Vaikka internetin tiedonhankinta sisältää joitakin karikkoja, on kansalaisten aktiivisesta tiedonhankinnasta ja sisällöntuotannosta koitunut myös paljon hyötyä. Kansalaiset ovat oppineet keskustelemaan, ilmaisemaan itseään ja jakamaan omia kokemuksiaan. Vertaistuen määrä on mittaamattoman arvokasta. Esimerkiksi keskustelupalstat voivat toimia osana ihmisen eheytymisprosessia, sanoo FT Merja Drake, yksi kirjan kirjoittajista."

Kirjan näyteartikkelissa esitellään teosta hieman tarkemmin, ja kun kerran somessa ollaan, lainaan vähän sosiaaliseen mediaan liittyviä asioita sieltäkin:

"Kirjan kolmas osa on omistettu aiheelle Terveysviestintä sosiaalisessa mediassa. Terveydenhuoltoalan ammattilaiset ovat joutuneet uusien haasteiden eteen, kun internet tarjoaa vapaan kanavan erilaisille mielipiteille. FT Merja Drake muistuttaa, että vaikka internetin tiedonhankinta sisältää joitakin karikkoja, on kansalaisten aktiivisesta tiedonhankinnasta ja sisällöntuotannosta koitunut myös paljon hyötyä. Drake tyypittelee erilaisia terveystiedon etsijöitä ja käyttäjiä, heidän motiivejaan ja internetin käyttötapojaan. Kehittämispäällikkö Eija Hukka huomauttaa, että nykyisin internetissä olevia sisältöjä ei niinkään haeta, vaan ne "löydetään" joko hakukonetta käyttäen tai omien verkostojen kautta. Organisaatioiden ylläpitämien, usein vielä aika staattisten, verkkosivujen löydettävyys vähenee sitä mukaa, kun sosiaalisesti tuotetun sisällön osuus verkkosisällöissä kasvaa. Hukka antaa vinkkejä terveyden parissa toimiville organisaatioille sosiaalisen median haltuunottoon. Hän löytää viranomaisille ja terveydenhuollon asiantuntijoille monia luontevia paikkoja tulla mukaan aktiivisiksi sosiaalisen median käyttäjiksi."

Näinhän se juurikin on: potemusten jakaminen on tärkeää.


Lähteet:

Ulla Järvi (toim.) 2014. Tautinen media. Kustannus Oy Duodecim, 1. painos. Näyteartikkeli (pdf)
Media muuttaa käsityksiä terveydestä. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2014; 130; 18: 1894.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti